สอบถามและปรึกษาเรื่องเรียน 02-9414150-2 , 081-2071717, 081-2071515
contactus@infolearning.co.th เปิดทำการ จันทร์ถึงศุกร์ 9.00-17.00 น.

แนะนำ School District#22 Vernon โรงเรียนมัธยมศึกษาที่ประเทศแคนาดา

September 8, 2016

« Promotion & News / แนะนำ School District#22 Vernon โรงเรียนมัธยมศึกษาที่ประเทศแคนาดา

IkdjRHv.jpg

อัพเดทข้อมูลสำหรับน้องๆที่สนใจเรียนต่อประเทศแคนาดา ในระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษา
ทางอินโฟเลิร์นนิ่งได้มีโอกาสพูดคุยกับทางตัวแทนโรงเรียนรัฐบาลจากแคนาดา  เกี่ยวกับระบบการศึกษา ความเป็นอยู่ ตลอดจนค่าเรียนค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อน้องๆ
ที่กำลังมองหาโรงเรียนดีๆ ที่มีคุณภาพ และราคาไม่แพงมาก ลองไปดูกันว่า ที่ไหน
น่าสนใจกันบ้างค่ะ
 
 School District#22 Vernon
โรงเรียนรัฐบาลในเครือเวอร์นอน ตั้งอยู่ที่เมืองเวอร์นอนซึ่งอยู่ห่างจาก ตัวเมืองแวนคูเวอร์ประมาณ 4.5 ชั่วโมงเท่านั้น
      ตัวเมืองเวอร์นอนมีประชากรราวๆ57, 000 คนเท่านั้น เป็นเมืองขนาดกลางในตัวเมืองมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน น้องๆ ไม่ต้องกลัวเหงา
 
หลักสูตรที่เปิดสอน ที่รองรับนักเรียนต่างชาติ
-         ประถมศึกษา  (อนุบาล – ม.1)
-          มัธยมศึกษา (ม.2 – ม.6)
-         หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและหลักสูตรประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
-         ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ESL)
-         ภาษาอังกฤษระยะสั้นภาคฤดูร้อน
-         ภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนต่างชาติ
-         ภาษาอังกฤษระยะสั้นฤดูหนาว
-         ด้านการกีฬา ฮอคกี้และฟุตบอล
 
รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาในเวอร์นอน
 
[img width=422,height=250]file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg[/img]
·       Clarence Fulton Secondary School  เปิดสอนเกรด 8-12 รองรับนักเรียนประมาณ 900 คน จุดเด่นของที่นี่ จะเน้นด้านกีฬาศิลปะกรรมและส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนรวมกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน
 
 
[img width=375,height=249]file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg[/img]
·       Charles Bloom Secondary School เปิดสอน เกรด 7-12  รองรับนักเรียนราวๆ 500 คน นับเป็นโรงเรียนที่น้อยที่สุดในเวอร์นอนจึงทำให้นักเรียนที่นี่ เหมือนเป็นครอบครัวเล็กๆ
ที่รู้จักและช่วยเหลือกันภายในโรงเรียน
 
 
[img width=474,height=216]file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg[/img]
·       Kalamalka Secondary School เปิดสอน เกรด 8-12 รองรับนักเรียนอยู่ที่ 720 คนจุดเด่นคือ จะเน้นความเป็นเลิศด้านวิชาการ และ ดนตรี
[img width=475,height=234]file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg[/img]
·       Vernon Secondary School เปิดสอน เกรด 8-12 รองรับนักเรียนมากถึง 1, 100 คน โรงเรียนมีจุดเด่นคือ นักเรียนมีความสามารถด้านการแสดงด้านกีฬาและก็เก่งเรื่องวิชาเศรษฐศาสตร์ที่เป็นเลิศอีกด้วย
 
[img width=430,height=279]file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg[/img]
 
·       W.L. Seaton Secondary School เปิดสอน เกดร 8-12  รองรับนักเรียนอยู่ที่ประมาณ 850 คน ที่นี่จะเหมาะกับน้องๆที่สนใจเรียนภาษาฝรั่งเศส เพราะที่ โรงเรียน เป็นระบบ 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส แบบอิมเมอร์ชั่น และเป็นโรงเรียนแห่งเดียวที่เปิดสอนแบบนี้ในเมือง
เทอมการศึกษา
เทอม1  : เดือนกันยายน เดือนมกราคม
เทอม2 : เดือนกุมภาพันธ์เดือนมิถุนายน
รูปแบบที่พัก ที่แนะนำ
Homestay ทางโรงเรียนจะมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเกี่ยวกับการจัดหาบ้านพักให้นักเรียนโดยตรง ซึ่งแต่ละบ้านก็จะมีคุณภาพ และเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน
บ้านพักจะดูแลเรื่องอาหารให้นักเรียน 3 มื้อต่อวันและส่วนมากนักเรียนจะได้อยู่ห้องนอนส่วนตัว หลายคนติดใจไม่ย้ายออก อยู่กันจนจบการศึกษาเลยก็มี
ราคาค่าใช้จ่าย เริ่มต้นที่ CAD 22, 500 ต่อ ปี หรือประมาณ  585, 000 บาท
ราคานี้รวมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก อาหาร 3 มื้อต่อวันและประกันสุขภาพเรียบร้อยแล้ว