สอบถามและปรึกษาเรื่องเรียน 02-9414150-2 , 081-2071717, 081-2071515
contactus@infolearning.co.th เปิดทำการ จันทร์ถึงศุกร์ 9.00-17.00 น.

“การทำหนังสือเดินทางเล่มด่วน” สามารถรอรับเล่มได้ภายในวันเดียวแล้ว

September 8, 2016

« Promotion & News / “การทำหนังสือเดินทางเล่มด่วน” สามารถรอรับเล่มได้ภายในวันเดียวแล้ว

cKzqhCu.jpg“การทำหนังสือเดินทางเล่มด่วน”

ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2559 เป็นต้นไป ประชาชนสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง เล่มด่วน
(ประเภทบุคคลทั่วไปและประเภทราชการ)
ทั้งแบบรับเล่มภายในวันทำการเดียวกัน และแบบรับเล่มในวันทำการถัดไป ได้ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ทุกแห่ง

อ่านเพิ่มเติมที่ : http://goo.gl/iqLjJT

ขอบคุณแหล่งที่มา กระทรวงต่างประเทศ